Substancje takie jak: alkohol etylowy, kwas acetylosalicylowy (Polopiryna, Aspiryna) lub żółć, która dostaje się niekiedy z dwunastnicy do żołądka, oraz inne czynniki rozpuszczają warstwę śluzu i w ten sposób uszkadzają barierę ochronną błony śluzowej.