Pracownicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej wraz z międzynarodowym zespołem pracują nad urządzeniem, które wywęszy niebezpieczne związki w jedzeniu.